1. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 2. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل , رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - ایتک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 3. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی , دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
 4. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 5. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , بررسی تاثیر نوع محیط کشت برمقدار و بهره وری لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp. به عنوان منبع تولید بیودیزل , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 6. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 7. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , نقش قارچ های میکوریزی آربسکولار در کنترل بیمارگرهای خاکزی , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 8. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 9. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 10. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 11. ثریا ابراهیمی , احمدرضا بهرامی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 12. زهرا علی پور , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حمید اجتهادی , تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
 13. ریحانه رضاپور , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) , نخستین همایش ملی دستاوردهایی نوین در علوم زیستی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 14. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 15. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 16. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری , همایش جانور شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
 17. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , پروانه ابریشم چی , آیدا انصاری , مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
 18. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , دکتر طیبه رجبیان , دکتر سید علیرضا سلامی , بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq) , همایش ملی طلای سبز , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
 19. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , سید علیرضا سلامی , اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq , همایش ملی طلای سبز , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
 20. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , سید هادی موسوی , بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 21. رؤیا ابراهیمی فخر , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی , تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی , اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
 22. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , سید هادی موسوی , بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای ریشه زایی در گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.) , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 23. سیده وجیهه مختارشاهی , پروانه ابریشم چی , کیارش قزوینی , جواد اصیلی , بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis , اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 24. اکرم طاهری شریف اباد , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک , اولین همایش بهینه سازی مصرف آب , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 25. آیدا انصاری , جمیل واعظی , پروانه ابریشم چی , بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران , کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
 26. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
 27. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای , دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 28. الهه ثمری , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , بررسی برخی از پاسخ های بیوشیمیایی گونه ی مرتعی و مهاجم Centaurea virgate به شرایط محیط در طی دوره ی رشد و نمو , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 29. مریم وارسته کجوریان , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی , حمید اجتهادی , فاطمه خسروی تبار , ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی Achillea bieberstenii در شرایط آزمایشگاهی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 30. فاطمه خسروی تبار , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , مریم وارسته کجوریان , استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها از بخش‌های مختلف گیاهAchillea eriophora و بررسی سمیت سلولی آن , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 31. اکرم طاهری شریف اباد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , الهه ثمری , پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 32. محمد فرزام , اکرم طاهری شریف اباد , پروانه ابریشم چی , الهه ثمری , سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Stipa hohenkeriana , Enneapogon persicus در ارتباط با فصل رویش , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 33. الهه ثمری , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , اکرم طاهری شریف اباد , سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Centaurea virgata و Lactuca orientalis در ارتباط با فصل رویش , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 34. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
 35. ریحانه هوشیارسرجامی , پروانه ابریشم چی , مهرانگیز خواجه کرم‌الدینی , جواد اصیلی , حسن پرسا , رضا ظریف , فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی , همایش سراسری گیاهان دارویی در دندان پزشکی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
 36. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.) , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 37. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی اثرات اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی دو ژنوتیپ نخود , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 38. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 39. پروانه ابریشم چی , معصومه مدرس , اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 40. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اجزای سازنده اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 41. آسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , ارتباط بین تاثیر آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl) بر بروموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov) با فنولوژی ومحتوای ترکیبات فنلی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 42. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) , اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
 43. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , علی رمضانی , شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 44. آسیه بهداد , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 45. اعظم مقام نیا , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 46. محمداحسان تقوی زاده یزدی , مهرداد لاهوتی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , پژمان آزادی , تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت , اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 47. مسعود کریمی پور , ناصر شاه طهماسبی , امیر محمد ملوندی , احمد آسوده , پروانه ابریشم چی , احسان ملوندی , حسین رضوانی , ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ , شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 48. اسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisia بر جوانه زنی بذر Boiss Bromus tomentellus , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۳
 49. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۳
 50. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۳
 51. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , جنبه های اکوفیزیولو‍‍‍‍‍ژیکی رقابت و تسهیل بین گیاه نیمه بوته ای Artemisia aucheri و گراس چندساله Bromus tomentellus , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۲